ระบบน้ำดื่มบรรจุขวด

เครื่องฆ่าเชื้อด้วยแสงอัลตราไวโอเลตพร้อมหัวบรรจุ-20-หัวบรรจุ เครื่องล้างถังภายนอก เครื่องล้างถังภายใน ไส้กรองเซรามิค

ระบบน้ำดื่มบรรจุขวด